Ako ste na tom so SEBALÁSKOU? Urobte si test

by | Jan 5, 2016 | Študijné materiály

ČO JE SEBALÁSKA?    

Autorka:  Doc.PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD.

„To najlepšie, čo môžete pre druhých urobiť, je zostať šťastným a milujúcim  v ich prítomnosti.  “ (Ken Keyes  Jr.: Handbook to Higher Consciousness, 1993, s.36)

Často vidíme ľudí, ktorí popierajú seba samých, nenávidia svoje telo, ignorujú signály duše. Najmä kresťania sú naučení trpieť. Utrpenie majú hlboko vryté do podvedomia ako nedeliteľnú súčasť  života, ako niečo, bez čoho život nie je možný. Zažiť a prekonať utrpenie je pre kresťana symbolom víťazstva nad sebou a vrcholom schopnosti poprieť seba a svoje potreby v prospech iných. Čo na tom, že Kristus povedal „ miluj svojich blížnych ako seba samého“ .

Čo je teda sebaláska ? Nie je to sebectvo, ani materiálna hrabivosť , narcistické obzeranie sa v zrkadle, či vychvaľovanie  sa pred inými, ako si mnohí  myslia. Je to prijatie seba samého, bezpodmienečné a úplné.  Prijatie tela i duše, vlastných myšlienok a citov, aj tých, ktoré si sami len ťažko pripúšťame a druhým by sme ich nikdy nepriznali. Je to vďačnosť voči svojmu telu, že nám slúži, nohám, že nám umožňujú kráčať, rukám, že môžu pohladiť, očiam, ktoré môžu vidieť rozmanitosť a krásu  sveta… Je to prijatie sa v úplnosti svojho bytia.

Pojem sebaláska sa v modernej psychológii začal objavovať až v poslednom desaťročí, ako súčasť samostatného psychologického smeru, tzv. pozitívnej psychológie (viď napr.: Oxford Handbook of Positive Psychology by Snyder & Lopez, 2009). Tá sa zaoberá nielen sebaláskou, ale aj mnohými podobnými pojmami ako sebaprijatie, sebaurčenie, osobná pohoda a šťastie, optimálne prospievanie, atď.

Učiť sa bezpodmienečnej láske znamená oslobodzovať sa od vplyvu naprogramovaných návykov večného posudzovania a kritiky. Ak sa naučíme nekritizovať sa, pomôže nám to prijímať a milovať aj druhých takí akí sú, chápať ich nedostatky a nehnevať sa na nich za ne. Láska k sebe a láska k druhým spolu úzko súvisia. Sú „ stavebnými kameňmi, ktoré do seba zapadajú a spoločne tak vytvárajú harmonickú stavbu skutočnej lásky “ (Ken Keyes  Jr.:  Handbook to Higher Consciousness, 1993, s.10)

Nasledujúci test, ktorý som pre vás pripravila, vám umožní  zistiť, ako ste na tom so sebaláskou. Milujete sa, alebo  skôr ignorujete, či  dokonca nenávidíte? Pozorne prečítajte nasledujúcich 35 výrokov a ohodnoťte  každý z nich  na  škále od  -2 po +2 body, pokiaľ možno s čo najväčšou mierou úprimnosti a pravdivosti voči sebe.

 

-2 veľmi nesúhlasím
-1 nesúhlasím
0 neviem, resp. neutrálny postoj
+1 súhlasím
+2 veľmi súhlasím

 

1. VZŤAH K TELU A FYZICKÉMU VZHĽADU BODY
Akceptujem svoje telo také, aké je a mám ho rád/a
Dávam svojmu telu vhodnú stravu a neničím ho nezdravými návykmi (alkohol a pod.)
Dávam svojmu telu dostatok vhodného pohybu
Doprajem svojmu telu toľko pohodlia (oddychu, spánku, uvoľnenia), koľko potrebuje
Cením si svoje fyzické zdravie a prípadné ochorenie liečim včas
Doprajem si pekné a kvalitné oblečenie i veci, ktoré mi robia radosť
Obliekam sa podľa svojho pocitu a nie podľa toho, čo sa páči iným

 

2. POZORNOSŤ VOČI SVOJIM POCITOM, EMÓCIÁM, POTREBÁM, ZÁĽUBÁM BODY
Venujem dostatok pozornosti svojim pocitom a emóciám bez toho, aby som ich popieral/a
Viem svoj hnev rozumne ventilovať a nepotláčam ho
V práci robím to, čo ma teší
Svoj voľný čas venujem tomu,  čo ma teší
Dokážem sa radovať aj z bežných, každodenných vecí
Dokážem druhým povedať nie, ak ich požiadavky prekračujú moje hranice
To, ako sa cítim, závisí  len odo mňa, je to moja zodpovednosť

 

3.VEDOMIE SVOJEJ SILY A SCHOPNOSTÍ BODY
Dôverujem sebe a konám na základe vlastných rozhodnutí
Môj život je plne v mojich rukách
Som v súlade sám/a so sebou a občasná samota mi neprekáža
Cítim sa vnútorne slobodný/á
Poznám svoje silné stránky a pozitívne vlastnosti
Mám sa rád taký aký som (mám sa rada taká aká som)
Považujem druhých ľudí za rovnako cenných ako som ja (bez povyšovania či ponižovania sa)

 

4.OCENENIE, PRIJATIE SEBA I DRUHÝCH BODY
Nenadávam si, ak sa mi práve nedarí
Dokážem sa prijímať bez kritiky
Viem rovnako dávať, ako aj prijímať pochvalu a ocenenie od druhých
Viem si odpustiť, pokiaľ urobím chybu
Chápem nedostatky iných a odpúšťam im ich previnenia voči mne
Viem pochváliť sám/a  seba
Som k sebe aj k druhým úprimný/á  a pravdivý/á

 

5.VZŤAH K SEXU BODY
So svojím sexuálnym životom som spokojný/á
Cítim sa sexuálne príťažlivý/á
Pri sexe sa cítim uvoľnene (bez  zábran, pocitov viny či hanby)
Sex je pre mňa plný radosti a vášne
Partnerský sex si vychutnávam s láskou a oddanosťou
Prijímam svoju sexualitu ako dôležitú súčasť života
Dokážem partnerovi/ke slobodne vyjadriť svoje pocity a potreby ohľadne sexu

 

Vyhodnotenie: Spočítajte si plusové a mínusové body, vrátane nulových odpovedí. Vaše celkové hodnotenie v teste môže byť  v rozmedzí od +70 bodov do -70 bodov. Pokiaľ sa celkové skóre pohybuje v plusových hodnotách, ste na tom so sebaláskou určite lepšie než tí, ktorých hodnotenie je niekde na nule. Pre vás, ktorí ste doteraz pestovali skôr sebapopieranie alebo sebanenávisť a vaše hodnotenie v teste skončilo v mínuse, mám  radu: Je najvyšší čas to zmeniť ! Čím viac sa blížite k najvyšším bodovým hodnotám, tým väčšia je vaša sebaláska a naopak, čím nižšie skóre ste v teste dosiahli, tým viac práce na tomto poli ešte máte. Všimnite si prosím aj čiastkové skóre v jednotlivých piatich subtestoch. V každom subteste môžete dosiahnuť od +14 bodov do -14 bodov . Zamyslite sa, či vaša láska k sebe je vyvážená vo všetkých  rovinách, prípadne v ktorej oblasti potrebujete najviac „pridať“.