Otcovstvo a výchova

Poznala som klientku, ktorá vravela, že muži sú pre rodinu  nepoužiteľní a ich užitočnosť v tejto oblasti vraj začína  i končí oplodnením…rozhovor s D. Kellerovou pre www.magazinluna.sk 1. Otec je významnou osobou pre život  dieťaťa. Prečo?  Nechápem prečo...

Puberta a iné neduhy

Piercing v pupku  môže znamenať: „Už som veľká, mám právo na vlastný vkus“, ale aj: „Nevšímaš si ma, tak ťa aspoň naštvem!“  Je na dospelom, aby zakódovanú správu správne rozlúštil. Pred puberťákmi sú bezmocní najmä tí rodičia, ktorí zakladali svoju autoritu na ...

Zneužil mi dcéru

Volám sa Miriam, som matkou 17 ročnej dcéry a 16 ročného syna. Vždy boli medzi nami dobré vzťahy a vzájomná dôvera. V posledných týždňoch však dcéra prestala so mnou komunikovať, zatvára sa v izbe, za celý deň nepovie ani slova. Bojím sa, čo z toho bude. Rozprávali...

10 identifikačných znakov partnerskej krízy

V čase, keď sa Iveta a Ján zoznámili, žil každý z nich v inom manželskom zväzku. Zanedlho zistili, že jeden bez druhého nemôžu existovať, tak sa rozviedli a uzavreli nové manželstvo. Spočiatku boli obaja presvedčení, že ich láska prekoná všetky problémy. Jánove deti...

Dobrý otec

Pri príležitosti Dňa otcov sa ma pýtala istá pani redaktorka, aký by mal byť dobrý otec. Je ťažké vymyslieť nejakú všeobsiahlu definíciu, ale pokúsim sa. A vopred sa ospravedlňujem tým otcom, ktorí sa do nej nezmestia. Takže, dobrý otec je: Zodpovedný natoľko, aby...

Je spojenie vedy a duchovna možné ?

Osobná spoveď… Najskôr som mala za manžela pána Vedu. Odovzdala som sa mu celá, celučká, ale naše manželstvo časom dostávalo trhliny. Stále častejšie som zisťovala, že manželove prázdne reči ma nebavia, aj keď výrečný vždy bol a jeho slovné spojenia vynikali...