Nové výzvy v psychológii

Zaujíma vás, čo je nové v psychológii? Ako možno rozumieť našej duši a  aký je jej vzťah k osobnosti človeka? Toto a mnoho iného nájdete v najnovšej  vedeckej monografii, ktorú pre vás pripravil slovensko-český kolektív autorov:  J. Prevendárová- M. Kuruc- Š. Ferková-...

Knihy o výchove, ktoré je dobré si prečítať

Päť jazykov lásky pre deti Recenziu vypracovala Natália Repová, študentka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Použitá literatúra: Gary Chapan a Ross Cambell, 5 jazykov lásky pre deti, USA, Slovak edition Porta libri, 2012, 2015, ISBN 978-80-8156-057-6 Gary Demonte...

KNIHA – Most nad priepasťou

 Kniha príbehov o rozmanitých duševných ťažkostiach človeka skúma ich hlboké korene a načrtáva súčasné možnosti pomoci. “Kľúčom k dosiahnutiu harmónie je človek sám, jeho túžba ísť do celkom novej skúsenosti a nadväzovať rýdze vzťahy založené na láske. Nejde o...

KNIHA – Rodinná terapia v praxi, 3. vydanie- dotlač (2017)

Obsah hlavných kapitol: 1.   Všeobecné poznatky o rodinnej terapii, vývoji terapeutických  koncepcií, stratégií a postupov 2.   Poruchy rodinného života súvisiace s manželskou krízou a rozvodom 3.   Párová terapia  pri nevere 4.   Problémy náhradných rodín...