Harmonické vzťahy – online kurz

Sep 10, 2017 | Kurzy a školenia

Začiatok kurzu: po registrácii na www.taoacademy.sk

Dĺžka trvania: tri mesiace

Posielanie úloh: každú nedeľu

Forma kurzu: online

Komunikácia: emailom

Kurz je bezplatný

Študijný program harmonické vzťahy  je zameraný v prvom rade na vzťahy rodinné,  partnerské, manželské a rodičovské, no v konečnom dôsledku môže byť prínosom aj pre  pracovnú oblasť a okruh ďalších, pre nás významných ľudí. Prináša ucelený plán, ako urobiť vo svojom živote  zmeny, ktoré povedú k vyššej spokojnosti  a pochopeniu seba aj ostatných.

Obsah:

 1. Sebaúcta a sebaláska
 2. Ako vyliečiť seba a svoju minulosť (poznatky o spôsoboch transformácie negatívneho prežívania na pozitívne)
 3. Súlad mysle, srdca a tela. Otvorenie srdca, vyčistenie mysle a vnímanie pocitov v tele
 4. Výber partnera (vedomý výber, ako podvedomie môže blokovať  výber „správneho“ partnera…)
 5. Kompatibilita (psychologický a astrologický pohľad)
 6. Mužsko-ženské odlišnosti
 7. Láska (5 jazykov lásky, rituál prijatia Lásky…)
 8. Komunikácia vo vzťahu (očakávania, pozitívne a negatívne prvky v komunikácii)
 9. Partnerská sexualita (telesná, psychická a spirituálna stránka sexu, sex ako výmena energií, blokády v oblasti sexuality, zneužívanie sexu…)
 10. Ako vychovať šťastné dieťa ( ako prejavujeme lásku k dieťaťu, čo znamená podmienečná a bezpodmienečná láska… Je možné milovať bez podmienok?)
 11. Rodičovská moc a autorita (ako sa vyhnúť mocenskej komunikácii, ako dieťa vníma autoritu rodiča, požiadavky, kontrola vs. sloboda,  otázka odmien a trestov vo výchove)
 12. Pozitívne a negatívne prvky v komunikácii s dieťaťom.

Po dobu troch mesiacov vám budeme každú nedeľu posielať emailom jednoduché úlohy, ktoré  sa budete snažiť v priebehu týždňa zaviesť do svojho života. Veríme, že po absolvovaní tohto študijného programu sa  budete cítiť oveľa spokojnejší a vyrovnanejší so sebou aj s ostatnými ľuďmi vo svojom okolí. Pokiaľ ste slobodný/á  a hľadáte partnera/ku, tento študijný program určite zvýši vaše šance nájsť vhodného človeka, s ktorým by ste mohli byť šťastní. Pokiaľ ste zadaný/á, program prispeje k upevneniu vzťahu, prípadne pochopeniu príčin, prečo v ňom dochádza k nedorozumeniam. Orientácia vo vzťahoch rodič – dieťa iste prospeje nielen tým, ktorí už svoje deti majú, ale  aj  tým, ktorí budúce rodičovstvo ešte len plánujú.   Ďalšou výhodou tohto vzdelávacieho systému je, že  sa môžete spojiť   s komunitou ľudí, ktorí sa snažia o  podobné ciele a tiež môžete využiť naše konzultácie a podporu.

Pozývame vás na spoločnú cestu transformácie a zlepšovania kvality svojho života 🙂