Mužskosť a ženskosť v nás

by | Oct 18, 2015 | Študijné materiály

Dnešná emancipovaná doba priniesla so sebou chaos v mužsko-ženských roliach. Máloktorý muž tuší, čo to znamená pravá mužnosť a máloktorá žena vie byť skutočne ženou “bohyňou”, hrdou na svoj ženský pôvod.  I keď naše pohlavie je po fyzickej stránke obvykle vyhranené,  duša  máva v sebe “namiešané” mužské a ženské energie rôznym spôsobom. To vtláča každej osobe celkom individuálny charakter.  V niektorých prípadoch hlavne my ženy  nasilu uplatňujeme  mužské črty v myslení, správaní a konaní, aby sme tak lepšie uspeli v dnešnom – typicky mužskom svete. A to je zle. Vzniká tým boj pohlaví, miesto spolupráce. Nasledujúce riadky  vám umožnia zorientovať sa v tom, čo znamená  typicky mužská a typicky ženská sexuálna energia.  Prečítajte si výroky, patriace  M a Ž a rozhodnite sa, k čomu inklinujete viac. Pouvažujte nad tým, či ste spokojný /á/  s tým, ako sa prejavujete vo vonkajšom svete. Je vaše správanie skutočne v súlade s vašou najhlbšou túžbou duše ???

Mužská sexuálna energia- mužnosť

 • Racionálne a logické myslenie. Tendencia riešiť problémy viac rozumom než s citom. Zneužitím vzniká posadnutosť vlastnou pravdou a prehnaná potreba kontroly
 • Aktivita a dominancia, schopnosť uspieť v konkurencii. Zlyhaním vzniká pasivita, vyčerpanosť, ľahostajnosť, neschopnosť viesť, rozhodovať sa, trvať na názore
 • Dôvera v seba / sebavedomie . Vedomie  vlastnej vízie či poslania, pevnosť a rozhodnosť. Zlyhaním vznikajú pochybnosti o sebe a bezradnosť
 • Fyzická sila – jej zlyhaním či zneužitím  vzniká  agresivita, násilie, nátlak
 • Najsilnejšie potreby: Sloboda, nezávislosť a samostatnosť v objavovaní. (Keď ho žena „dusí“, snaží sa ujsť )
 • Najčastejšia sťažnosť: Nechápe ma!
 • Najväčšie obavy: Zo zlyhania v práci a v sexe
 • Najväčšie túžby: Byť silný a úspešný vo svojom poslaní
 • Prejavy sexuality: Vášeň prejavovaná ako túžba zmocňovať sa a prenikať. Jej zneužitím vzniká orientácia na výkon alebo sexuálne násilie. Blokády v mužskej sexualite – strach z odovzdania sa a strach z hlbokej emocionálnej blízkosti
 • Schopnosť koncentrovanej pozornosti. Sklon venovať sa naplno len jednej veci, až potom druhej
 • Prioritou je práca
 • Orientácia na vonkajšie ciele – pracovné, spoločenské, politické. Vytváranie materiálneho zázemia a istoty pre rodinu
 • Vyžívanie sa v dobrodružstve,  riziku  a hľadaní krajných limitov. Zneužitie prináša konflikty, nehody, zranenia.  Náhradným uspokojením je sledovanie výkonov iných a hrdosť  na nich
 • Najväčšie mužské dary: Rozvinuté sily myslenia, akčnosť, fyzická služba, podpora ženy a jej ochrana, obdiv, láska,  úcta k ženskosti, zmysel pre humor
 • Najzraňujúcejšie: Útoky na jeho ciele alebo silu („Nemáš na to, si úplne mimo, si neschopný“ a tď ).  Taktiež útoky na jeho pôvod a rodinu
 • Zlyhanie mužstva:  1. agresivita, útočnosť, bojovnosť  2. pasivita, bezradnosť, ľahostajnosť, rezignácia
 • Mužské archetypy: otec,  kráľ,  hrdina-bojovník,  mág-kúzelník-mudrc,  milovník,  večný mladík

 

Ženská sexuálna energia – ženskosť

 • Myslenie ovplyvnené citom. Tendencia riešiť problémy emocionálne.  Zlyhaním vzniká myšlienkový chaos, iracionalita a nedostatok sebakontroly
 • Schopnosť nechať sa viesť, oddať sa, spoľahnúť sa. Jej zlyhaním je úplná podriadenosť a pasivita, alebo boj o moc
 • Dôvera v partnerovu silu a jeho smerovanie. V extréme vyvoláva nedostatok vlastného sebavedomia a neschopnosť  dôverovať sebe samej
 • Psychická sila – jej zneužitím vzniká ufňukanosť, hysterické scény, alebo nátlak, manipulácia  a bojovnosť
 • Najsilnejšie potreby: Láska, neha a opatera, potreba starať sa o niekoho.  (Keď ju muž „dusí“, uzatvára sa pred ním)
 • Najčastejšia sťažnosť: Nevšíma si ma!
 • Najväčšie obavy: Už ma  nemá rád, nie som preň dosť atraktívna
 • Najväčšie túžby: Byť krásna, milovaná, obdivovaná a potrebná
 • Prejavy sexuality: Zmyselnosť, žiara, príťažlivosť, túžba otvárať sa mužskej sile. Zneužitím je „dávanie“ bez lásky . Blokády v ženskej sexualite – strach zo zranenia, uzavretosť, hnev a odpor voči mužom
 • Schopnosť prepínať pozornosť. Sklon venovať sa viacerým veciam naraz
 • Prioritou sú vzťahy
 • Orientácia na vnútorné ciele – individuálne, partnerské a rodinné. Vytváranie emocionálneho zázemia  a  „rodinného krbu“
 • Vyžívanie sa vo vzťahoch s blízkymi.  Empatické preciťovanie a pomáhanie. Zneužitím  je ohováranie či citové „utápanie sa“ vo vzťahoch. Náhradným uspokojením sú príbehy iných v knihách a filmoch
 • Najväčšie ženské dary: Rozvinuté sily cítenia (intuícia,  súcit , empatia), psychická podpora muža, schopnosť inšpirovať ho k výkonom, pochopenie  a dôvera v jeho smerovanie, neha, starostlivosť a láska
 • Najzraňujúcejšie: Útoky na jej krásu a vyžarovanie („Pozri sa ako vyzeráš, kto by ťa ešte chcel”…”Mala by si schudnúť… dať si opraviť prsia“ a tď ). Taktiež útoky na jej pôvod a rodinu
 • Zlyhanie ženstva:  1. nátlak,   presadzovanie sa, boj o moc  2.  krik, plač, hysterické scény
 • Ženské archetypy: matka,  čarodejka-kňažka,  panna- kráska,  zvodkyňa-milenka,  múdra starena-vedma