Terapeutické centrum Dr. Prevendárovej

Zameranie

 

Individuálne poradenstvo a terapia

  • pomoc pri riešení krízových situácií, úzkostných a depresívnych stavoch, chronickom  strese, nespavosti, pri sexuálnych otázkach, ako aj v oblasti závislostí

  • riešenie emocionálnych problémov a nespracovaných zážitkov

  • odstraňovanie energetických blokád a harmonizácia energetického systému človeka

 

 Párové a  rodinné poradenstvo

  • diagnostika rodinných vzťahov     

  • riešenie vzťahovej / partnerskej krízy

  • psychologická pomoc rodinám v kríze ( napr. v dôsledku rozvodu, choroby, úmrtia, medzigeneračných  konfliktov, a i .)

 

Výchovné poradenstvo pre rodičov s deťmi

  • s neštandardným správaním a emocionálnymi problémami

  • s poruchou pozornosti a hyperaktívnymi deťmi ( ADD, ADHD )

  •  s rôznym druhom postihnutia, vývinového zaostávania  a problémami v učení