ZAMERANIE
Poskytujeme široké spektrum profesionálnych poradenských služieb podložených dlhoročnými skúsenosťami.

DEPRESIE

úzkostné a depresívne stavy
chronický stres a nespavosť
emocionálne problémy

ENERGIA

odstraňovanie energetických blokád
harmonizácia energetického systému človeka

VZŤAHY

párové a rodinné poradensto
diagnostika vzťahov
partnerská kríza

SEXUALITA

riešenie nespracovaných zážitkov
nájdenie seba samého
problémy so sexualitou

RODINA

rozvody a krízové situácie
medzigeneračné konflikty
ochorenia a úmrtia

VÝCHOVA

poruchy pozornosti u detí (ADD,ADHD)
rôzne druhy postihnutia
vývinové zaostávanie a problémy v správaní

DEPRESIE

úzkostné a depresívne stavy
chronický stres a nespavosť
emocionálne problémy

RODINA

rozvody a krízové situácie
medzigeneračné konflikty
ochorenia a úmrtia

ENERGIA

odstraňovanie energetických blokád
harmonizácia energetického systému človeka

VZŤAHY

párové a rodinné poradensto
diagnostika vzťahov
partnerská kríza

SEXUALITA

riešenie nespracovaných zážitkov
nájdenie seba samého
problémy so sexualitou

VÝCHOVA

poruchy pozornosti u detí (ADD,ADHD)
rôzne druhy postihnutia
vývinové zaostávanie a problémy v správaní

NAPÍŠTE NÁM