Terapeutické centrum Dr. Prevendárovej

Cenník

Cena  sa vzťahuje na 1 hodinu práce, čo je obvyklá dĺžka sedenia. Niekedy náročnosť problému nedovolí ukončiť prácu v tomto limite, preto napr. pri párovom poradenstve počítajte radšej s 2 hodinami.  Počet poradenských/terapeutických sedení je možné si vopred objednať. Pre klientov zo vzdialeného bydliska umožňujeme intenzívny terapeutický výcvik – cca 5 hodín práce s menšími prestávkami -počas jediného dňa, ktorý umožní zbaviť sa emočnej záťaže a pokračovať ďalej doma samostatne.  Ďalšou možnosťou  je dištančné  poradenstvo a terapia prostredníctvom internetovej komunikácie.  

Cena konzultácie :          23,00 eur / 1 hod.

Cena terapie :                 49,00 eur / 1 hod.

 

  • pri predplatení 3 hodinových sedení  je zľava 10%  
  • pri predplatení 5 hodinových sedení je zľava 15% 
  • klientom ktorí nie sú zárobkovo činní, môžeme poskytnúť zľavu až do výšky 20%  

Naše Centrum nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami, náklady si klient hradí sám. Môže platiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet : SK15 0900 0000 0006 3462 1845

Zrušiť stretnutie je možné kedykoľvek, avšak najneskôr 24 hodín pred začiatkom termínu, v opačnom prípade treba uhradiť objednanú konzultáciu.