NÁŠ TÍM
Spoznajte nás

V našom terapeutickom centre sa stretnete s príjemným a profesionálnym prístupom.

Doc.PaedDr.Jitka Derková, PhD.

terapeutka a zakladateľka

Mgr. Pavel Sobek

terapeut a lektor kurzov HAP a PNTh

Mgr. Lenka Sobková

fytoterapeutka

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD

externý spolupracovník

Doc.PaedDr.Jitka Derková, PhD.

Vyštudovala liečebnú pedagogiku, postgraduálne tiež manželské a rodinné poradenstvo. Je docentkou v odbore pedagogická psychológia. V rokoch 1979 – 88 pracovala s deťmi, mládežou a dospelými v rôznych typoch zariadení, s trvalou i ambulantnou formou starostlivosti. Vlastní európsky certifikát pre výkon psychoterapeutického povolania. V rokoch 2002 – 09 vykonávala súkromnú poradenskú prax so špecializáciou na partnerské vzťahy a rodinu. Od r. 2010  až doposiaľ vedie neštátne zariadenie – Terapeutické centrum. Zároveň pôsobí ako vysokoškolský pedagóg  na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Venuje sa:

 • Individuálnemu poradenstvu a psychoterapii
 • Partnerskému a rodinnému poradenstvu a terapii
 • Výchovnému poradenstvu pre rodičov
 • Práci s deťmi s rôznym druhom postihnutia, poruchami osobnostného vývinu  a  emocionálnymi poruchami
 • Vedie vzdelávacie programy – semináre, prednášky a  sociálno-psychologické výcviky pre individuálnych záujemcov a firmy.

Mgr. Lenka Sobková

Vzdelaním magistra farmácie, so špecializáciou na liečivé účinky rastlín (fytoterapia), taktiež odborníčka v oblasti homeopatie. V současnej dobe sa venuje vlastnému projektu Léčíme se přírodní cestou.  Autorka odbornej publikácie Bezpečné užívání léčivých rostlin v těhotenství (vydalo nakl. Sluneční Brána, Třebíč 2013), spoluautorka knihy Duše a její svět (nakl. Sluneční brána, Třebíč 2014). Prednáša na rôznych miestach Českej republiky (Praha, Ostrava, Brno, Jihlava), ako na témy spojené s fytoterapiou, tak aj v oblasti liečby prirodzenými cestami. Externe spolupracuje s firmou Vitalvibe ako produktový špecialista. Taktiež organizuje workshopy na festivaloch zdravia (Evolution). Dlhodobo spolupracuje s časopisom Regenerace, kde sú pravidelne publikované jej odborné články.

Mgr. Pavel Sobek

Uznávaný terapeut, lektor kurzov HAP a PNTh, a tiež pedagóg. Vyštudoval FF MU v Brne, odbor filozofia a estetika, a nasledujúce doktorandské štúdium v odbore filozofia. Autor knižiek s terapeutickou tematikou – Duše a její svět. Dlhoročné skúsenosti s pedagogickou prácou na všetkých stupňoch škôl, prax zo sociálnej terénnej práce a prevencie. Pravidelná spolupráca a účasť na prednáškach a udalostiach spojených s waldorfskou pedagogikou, s absolvovaním dvojročného seminára pre waldorfských učiteľov.
Základný a pokročilý terapeutický výcvik Hlbinnej abreaktívnej psychoterapie pod vedením zakladateľa Ing. Andreja Dragomireckého od roku 2011, ďalej odborná asistencia na jeho kurzoch (2012 – 2016). Od roku 2016 poverený Ing.Dragomireckým viesť kurzy HAP v ČR.
Organizovanie odborných prednášok, seminárov a workshopov po celej Českej republike (Praha, Brno, Jihlava, Třebíč, Olomouc atd.). Od roku 2017 vlastný projekt Pneumatoterapia (starostlivosť, rozvoj a sprevádzanie ľudského ducha). V roku 2019 realizuje rozvíjajúci a prepájajúci projekt medzi psychoterapeutickými odbormi (oblasť ľudskej duše a vedomia) a inšpiratívnou pneumatoterapiou (oblasť rozvoja ľudského ducha).

Spolu so ženou Lenkou založili terapeutické štúdio Uzdrav se v Jihlavě a malé nakladateľstvo Sluneční Brána v Třebíči. V súčasnej dobe taktiež pôsobí v terapeutickom centre Zlatý Klíček v Brne.

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

 • pôvodne vyštudoval Ekonomickú Univerzitu a momentálne prednáša online marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského
 • je tvorcom myšlienky TAO Academy, jej organizátorom a technologickým realizátorom
 • okrem spoločenských vied, celý život sa venuje aj štúdiu alternatívnej medicíny, terapeutickým smerom, spiritualite a meditáciam
 • vyštudoval v Prahe Univerzitu novej doby pod vedením Milana Calábka v oblasti zdravého životného štýlu a osobnostného rozvoja
 • je certifikovaný chikung inštruktor školy Universal Healing Tao, pod vedením majstra Mantak Chia
 • absolvoval Image medicine pod vedením majstra Xu Mingtang profesora výskumného inštitútu Kundawell
 • 15 rokov sa venuje meditačným technikám a ich využitiu pre zlepšenie kvality života

  Kontakt cez TAO academy,  online škola osobnostného rozvoja