NÁŠ TÍM
Spoznajte nás

V našom terapeutickom centre sa stretnete s príjemným a profesionálnym prístupom.

Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD.

terapeutka a zakladateľka

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD

externý spolupracovník
TAO Academy

Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová , PhD.

Vyštudovala liečebnú pedagogiku, postgraduálne tiež manželské a rodinné poradenstvo. Je docentkou v odbore pedagogická psychológia. V rokoch 1979 – 88 pracovala s deťmi, mládežou a dospelými v rôznych typoch zariadení, s trvalou i ambulantnou formou starostlivosti. Vlastní európsky certifikát pre výkon psychoterapeutického povolania. V rokoch 2002 – 09 vykonávala súkromnú poradenskú prax so špecializáciou na partnerské vzťahy a rodinu. Od r. 2010  až doposiaľ vedie neštátne zariadenie – Terapeutické centrum. Zároveň pôsobí ako vysokoškolský pedagóg  na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa:
 • Individuálnemu poradenstvu a psychoterapii
 • Partnerskému a rodinnému poradenstvu a terapii
 • Výchovnému poradenstvu pre rodičov
 • Práci s deťmi s rôznym druhom postihnutia, poruchami osobnostného vývinu  a  emocionálnymi poruchami
 • Vedie vzdelávacie programy – semináre, prednášky a  sociálno-psychologické výcviky pre individuálnych záujemcov a firmy.

Okrem klasického vzdelania  v pedagogike a psychológii  využíva tiež poznatky alternatívnej medicíny, astrológie, angelológie a etikoterapie, ktoré napomáhajú hlbšiemu pochopeniu príčin a dôsledkov ochorení, čo v značnej miere zrýchľuje a zefektívňuje proces liečenia.

 • Astrologické vzdelávanie – Vlasta Vrbová, SR, Antonín Baudyš  ml., ČR, 2001-2008
 • Spiritual Response Therapy  /SRT/ –  Pavel Kutička, ČR, 2004
 • Škola angelológie – Emil Páleš, SR,  2005- 2010
 • Emotional  Freedom Techniques /EFT/- Ľuboš Kadlec, SR, 2007
 • Rekonektívne liečenie /Reconnective Healing/ – Eric Pearl, USA,  2010
 • EVA & EVH  /Effective Vertical Analysis of Human & Effective Vertical Complex Healing of Human/ – Oldřich Peterek,  ČR, 2011
 • Théta terapeut – Libuše Pánková, ČR, 2012
 • Kurzy kvantovej terapie 1,2- – Pavel Vondrášek,  ČR, 2015

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

 • pôvodne vyštudoval Ekonomickú Univerzitu a momentálne prednáša online marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského
 • je tvorcom myšlienky TAO Academy, jej organizátorom a technologickým realizátorom
 • okrem spoločenských vied, celý život sa venuje aj štúdiu alternatívnej medicíny, terapeutickým smerom, spiritualite a meditáciam
 • vyštudoval v Prahe Univerzitu novej doby pod vedením Milana Calábka v oblasti zdravého životného štýlu a osobnostného rozvoja
 • je certifikovaný chikung inštruktor školy Universal Healing Tao, pod vedením majstra Mantak Chia
 • absolvoval Image medicine pod vedením majstra Xu Mingtang profesora výskumného inštitútu Kundawell
 • 15 rokov sa venuje meditačným technikám a ich využitiu pre zlepšenie kvality života

Kontakt cez: www.taoacademy.sk,  online škola osobnostného rozvoja