KNIHA – Rodinná terapia v praxi, 3. vydanie- dotlač (2017)

by | Jan 27, 2013 | Knihy

Obsah hlavných kapitol:

1.   Všeobecné poznatky o rodinnej terapii, vývoji terapeutických  koncepcií, stratégií a postupov
2.   Poruchy rodinného života súvisiace s manželskou krízou a rozvodom
3.   Párová terapia  pri nevere
4.   Problémy náhradných rodín a terapeutická pomoc
5.   Úskalia rodín s jedným rodičom a možnosti terapie
6.   Rekonštruovaná rodina  –  špecifiká a terapia
7.   Zdravotne znevýhodnené dieťa v kontexte rodinnej terapie
8.   Rodina s  autistickým dieťaťom a terapia
9.   Závislosť od alkoholu z aspektu rodinného terapeuta
10. Terapia rodín s adolescentmi užívajúcimi návykové látky
11. Poruchy príjmu potravy v kontexte rodiny a rodinnej terapie
12. Pomoc terapeuta pri vyrovnávaní sa so smrťou príbuzných
13. Rodina s dieťaťom v terminálnom štádiu ochorenia
14. Detská obezita v rodinnom kontexte
15. Násilie v rodine a možnosti pomoci
16. Terapeutické a právne aspekty sexuálneho zneužívania detí

 

Knihu je možné zakúpiť  na adrese:

Terapeutické centrum Dr. Prevendárovej, s.r.o., Stará Vajnorská 37 , Bratislava, cena je 15 eur.  

Od septembra 2017 ju bude taktiež distribuovať vydavateľstvo Martinus,  kde si ju môžete aj objednať.