EFT I.metóda sebapomoci pre začiatočníkov a EFT II.pre pokročilých

Jan 25, 2012 | Kurzy a školenia, Uskutočnené

Liečivá sila EFT

EFT (skratka z angl. Emotional Freedom Techniques)  je metóda určená  jednak na liečenie človeka, ako aj na podporu jeho osobnostného rastu. Odstraňuje všetko nepotrebné, čo mu bráni byť psychicky a fyzicky zdravým. Výrazne tým napomáha ku zlepšovaniu kvality života.   Uvoľňuje bloky vzniknuté v dôsledku negatívnych a limitujúcich presvedčení, negatívnych emócií a  krízových životných udalostí. Dokáže zlikvidovať strach, úzkosť, hnev.  Antistresové účinky tejto metódy  sú ohromujúce.  Dá sa uplatniť u študentov na elimináciu  trémy, u športovcov  v rámci psychologickej prípravy, býva súčasťou antistresových programov pre vrcholových managerov. Poradí si aj s niektorými psychosomatickými stavmi, vzniknutými v dôsledku nadmernej záťaže, ako  je napríklad  bolesť hlavy, vysoký krvný tlak, nespavosť a mnoho ďalších.

EFT  je jednou z ciest ku zdraviu. Ciest je mnoho, treba si vedieť vybrať. Metóda je dostupná každému, bez rozdielu veku. Je len málo ľudí, ktorí majú problém naučiť sa ju, oveľa viac je tých, ktorí ani netušia, že existuje a preto nemá šancu im pomôcť.

Obsah kurzu pre začiatočníkov (EFT I): stručná história EFT a vysvetlenie hlavných princípov- na čo funguje a kedy nefunguje – základný postup – mapa energetických bodov- procedúra 9 GAMUT – nácvik kompletnej procedúry -skrátené verzie metodiky – ako čo najpresnejšie formulovať problém – meranie intenzity problému škálovaním aj kinesteticky -práca na vlastných problémoch.

Obsah kurzu pre pokročilejších (EFT II) : hľadanie príčin a blokov, ak to nefunguje – reťazenie aspektov – pokročilé techniky práce a špecifické oblasti použitia  pri fóbiách, vzťahových problémoch, v zdravotnej prevencii na odstraňovanie fyzických problémov a bolestí,  pri závislostiach, emočnom prejedaní sa,  pri problémoch s učením a iné- podľa aktuálneho záujmu účastníkov.

Čo vás čaká na seminári: možnosť overiť si účinnosť metódy a zažiť okamžité výsledky spojené s vyriešenými problémami, nový pohľad na fungovanie ľudského tela, psychiky, zdravia, medziľudských a partnerských vzťahov. V neposlednom rade tiež dobrá partia ľudí, ochotných poznávať dosiaľ nepoznané…

Informácie o mieste a čase konania: Terapeutické centrum Dr. Prevendárovej, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava.  Oba kurzy jednodňové, pracuje sa od 9.00 ráno, do 16.00 poobede, s prestávkou na obed. Možnosť najesť sa ponúka reštaurácia v tesnej blízkosti terapeutického centra. Ubytovanie je možné takisto v blízkosti TC  : www.hotelprim.sk/ubytovanie .

Termín najbližších kurzov zatiaľ nestanovený 

 

Predbežne sa môžte prihlásiť na: 0917 752 463, alebo: info@terapeutickecentrum.com

Cena kurzu je 49.- eur / osobu a deň, študenti a nezamestnaní 39.- eur/deň.