Harmonické vzťahy – online kurz

Začiatok kurzu: po registrácii na www.taoacademy.sk Dĺžka trvania: tri mesiace Posielanie úloh: každú nedeľu Forma kurzu: online Komunikácia: emailom Kurz je bezplatný Študijný program harmonické vzťahy  je zameraný v prvom rade na vzťahy rodinné,  partnerské,...

Seminár Láska a Partnerstvo

Kedy?  24.10.2015, od 9.00 – do 16.00 hod. Kde?    Hotel Altis, Oravská priehrada 200, Námestovo      S kým?    Seminár vedie Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD., v spolupráci s hosťami z ČR. Vstupné dobrovoľné. Kto dá, bude po seminári od Lásky neodolateľný...

Seminár EFT 1 a 2

EFT  I.   metóda sebapomoci pre začiatočníkov EFT II.   pre pokročilých a odborníkov z pomáhajúcich profesií Lektor:  Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD. Obsah kurzu EFT I.:  stručná história – objasnenie princípu práce – oblasti použitia – formulácia problému...