Nové výzvy v psychológii

Jun 11, 2017 | Knihy

Zaujíma vás, čo je nové v psychológii? Ako možno rozumieť našej duši a  aký je jej vzťah k osobnosti človeka? Toto a mnoho iného nájdete v najnovšej  vedeckej monografii, ktorú pre vás pripravil slovensko-český kolektív autorov:  J. Prevendárová- M. Kuruc- Š. Ferková- L. Poláková (1. vydanie 2017, počet strán 238,

ISBN 978-80-904620-0-7).  Knihu si môžete objednať priamo cez naše Terapeutické centrum, s.r.o.,

na tel. č. 0917 752 463

alebo cez e-mail: prevendarova@terapeutickecentrum.com. 

Jej cena   je 15 eur

 

Obsah hlavných kapitol:

Jitka Prevendárová, SR, kap. 1.- 10.: Predpsychologické poznatky o duši  – Príspevok psychológie a iných vied k poznaniu duše – Vymedzenie predmetu  psychológie a rozdelenie psychologických vied  -Tradičné a novodobé smery v psychológii  – Vedomie ako základ bytia  – Zmyslové pociťovanie a vnímanie – Nové poznatky o mimozmyslovom vnímaní  – Predstavivosť a fantázia ako brána k rozvoju duše – Emocionálne procesy  – Láska ako forma kultivovaného života  

Martin Kuruc,  Jitka Prevendárová, SR, kap.11. : Kognitívne procesy a funkcie  

Štefánia  Ferková, SR, kap.12.: Morálka detí a dospelých v rodine a škole  

Jitka Prevendárová, SR, kap. 13.: Psychická záťaž a odolnosť voči nej  

Lucie I. Poláková, Česká republika,  kap.14.:  Psychologie barev